WAARSCHUWING:
Alle informatie op, en inhoud van, de website van de Yanks Indian Club is strikt ter voorlichting en is bestemd voor een volwassen (18+) publiek. Yanks Indian Club wil het gebruik van marihuana of andere verdovende middelen NIET aanmoedigen of promoten en staat het bekijken van het controversiele materiaal op de website door minderjarigen niet toe. Degenen die jonger zijn dan 18 jaar dienen deze site te verlaten en worden aangeraden op zoek te gaan naar een meer geschikte site !!!

De Yanks Indian Club website geeft informatie over recreatief gebruik van marihuana en soft drugs in zijn algemeen.
Enkele onderwerpen op de website bevatten informatie over onze coffeeshops, informatie over soft drugs, het Nederlandse drugsbeleid, wiet humor, foto's van cannabis planten en toppen, links naar andere drugsgerelateerde websites, en ander controversieel materiaal.

WARNING:
All content and information in the Yanks Indian Club website is for educational and entertainment purposes only, and is designed for mature (18+) audiences. Yanks Indian Club does NOT promote or advertise the use of marijuana or other illicit drugs, nor does Yanks Indian Club condone the viewing of this controversial material by minors. We strongly encourage those younger than 18 years of age to EXIT to a search site for more suitable content !!!

The Yanks Indian Club website contains content about the recreational use of marijuana and soft-drugs in general. Some of the subjects covered in the website include information about our coffeeshop, information about soft-drugs and Dutch drugs laws, various pot humour, pictures of cannabis plants and buds, links to other marijuana and drug related web sites and other controversial material.

ACHTUNG:

Alle Informationen und Inhalte der Webseite vom Yanks Indian Club Sind Strikt für Personen ab 18 Jahren bestimmt.
Dies ist keine Aufforderung Hasch, Gras und Betaubungsmittel zu gebrauchen oder dafür zu werben. Wir lassen es nicht zu daB Minderjährige dieses Kontroverses Material anschauen. Wir fordern die Minderjahrigen auf diese Webseite zu verlassen und sich einer Seite zu Widmen die ihrem Alter entsprechend ist.

Der Yanks Indian Club Webseite gibt eine informationen über den gebrauch von Marihuana und Softdrogen im allgemeinen Freizeitbereich. Einzelne Thematiken auf der Webseite, beinhalten folgende Themen:
Coffe-shop Informationen, Softdrogen, Die Niederlandse Drogenpolitik, Bieder von Cannabisplanzen, Blumen, SpaB mit Gras, Verbindungen nach andere Drogen realtierze Webseiten und anderes Kontroverses Material.

 

 

Yanks Indian Club
Dorpsplein 2 2042 JK Zandvoort
The Netherlands
www.yanks.nl
Open 7 days a week

Summertime: 09.00-03.00 h
Wintertime: 10.00-03:00 h

Ik heb de verklaring gelezen, ik ben ouder dan 18 jaar en het is mij derhalve legaal toegestaan deze website te bezoeken:

I've read the website disclaimer, I am over 18 and it is legal for me to view this material:

Ich habe die Erklärung gelesen, ich bin über 18 Jahre, dafür bin ich befugt diese Seite zu lesen.


Deze website is ontworpen en ontwikkeld door Webslide designs,
tel: 0648952013.

This website was created and developed by Webslide designs,
phn: 0648952013

De foto's op deze website zijn gemaakt door Ed Brink, tel: 0641515887

The pictures on this website were provided by Ed Brink, phn: 0641515887